تابلو ثابت LED

اجزای تابلو ثابت LED :

LED کلاهی :

 

منبع تغذیه :