تابلو های VMS شهر شیراز

نمایشگر VMS متغیر خبری شهرداری شیراز

تاریخ اجرای پروژه : 1400

22 عدد تابلو پیام نما متغیر خبری معاونت کنترل حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در سال 1400 به سفارش شهرداری شیراز به نمایندگی آقای مسعود طهماسبی معاون حمل و نقل و ترافیک ، شهردار شیراز با ابعاد 150 مترمربع با تراکم پیکسلی P8 به همراه نصب و راه اندازی و عملیات عمرانی مربوط به تابلوهای متغیر خبری در مسیر کنارگذرهای شهر شیراز توسط شرکت نواندیشان هوشمند سپاهان ساخته و اجرا شده است.

کارفرما :

شهرداری شیراز

محل اجرای پروژه : شیراز

ابعاد پروژه

مساحت :

طول :

عرض:

مشخصات فنی

Sample ID Heading 1 Heading 2
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2

سایر پروژه ها

پروژه اتاق بازرگانی اصفهان

کلینیک دکتر متقی شیراز

اسکوربورد ورزشگاه تنیس کیش

تلویزیون شهری عمارت گلدسته