تابلو های متغیر خبری شهر اصفهان

نمایشگر VMS متغیر خبری شهرداری اصفهان

تاریخ اجرای پروژه : 1401

15 عدد نمایشگر VMS متغیر خبری معاونت کنترل حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اصفهان در سال 1395 به سفارش شهرداری اصفهان به نمایندگی آقای دکتر مهدی جمالی نژاد ، شهردار اصفهان با ابعاد 125 متر مربع با تراکم پیکسلی P16 به همراه نصب و راه اندازی و عملیات عمرانی مربوط به تابلوهای متغیر خبری شهر اصفهان در سطح شهر برای نمایش وضعیت ترافیکی شهر توسط شرکت نواندیشان هوشمند سپاهان ساخته و اجرا شده است.

کارفرما :

شهرداری اصفهان

محل اجرای پروژه : اصفهان

ابعاد پروژه

مساحت :

طول :

عرض:

مشخصات فنی

Sample ID Heading 1 Heading 2
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2

سایر پروژه ها

پروژه اتاق بازرگانی اصفهان

کلینیک دکتر متقی شیراز

اسکوربورد ورزشگاه تنیس کیش

تلویزیون شهری عمارت گلدسته